Molen Maallust
Amerongen

Geschiedenis

 

In bronnen uit 1541 wordt al geschreven over een korenmolen 'tussen Leersum en het gat van de Amerongse Berg'.
In 1623 heeft molenaar Jacob Willem Prattenbergh gemalen in de molen, die eigendom en gebouwd was door de kasteelheer van kasteel Amerongen, Godard Heer van Reede, aan de Achterweg (nu Brug. v.d. Boschstraat) in Amerongen.
maallust 1930
In 1830 werd ter vervanging van de oude molen de huidige stenen molen als beltmolen gebouwd en kreeg toen zijn naam "Maallust" en bleef tot 1853 deel uitmaken van de kasteelbezittingen van kasteel Amerongen.
In 1890 kwam de molen in bezit van Hendrik Capel, die in een pakhuis naast de molen een stoommeelfabriek exploiteerde en een handel in granen en veevoer dreef.
Na hem wisselde de molen nog diverse keren van eigenaar.
Blijkens een veilingaffiche uit 1925 had Maallust in dat jaar inmiddels elektromotoren.
Sinds dit jaar ging het met Maallust bergafwaarts en werd de molen in 1938, in opdracht van wed. J. van Ree van haar belt, wieken en kap beroofd en werd vanaf omstreeks 1950 ingeklemd door twee grote silo's, die later weer werden afgebroken.
De in 1980 opgerichte Stichting "De Amerongse Molen" heeft het initiatief genomen voor het herstel van Maallust als maalvaardige molen, maar die liepen veel vertraging op door moeizame onderhandelingen met de toenmalige eigenaar. Sinds de zomer van 2005 is het terrein rond de molen eigendom van de Woningbouwvereniging Amerongen en kwamen de herstelplannen van de molen in een stroomversnelling met aanvullende nieuwe woningbouw.
In 2006 ging het eigendom van de molen over aan de Stichting De Utrechtse Molens.
Op dinsdag 27 februari 2007 werd de bakstenen romp eerst op spectaculaire wijze een stukje verplaatst.
Begin 2009 begon het eigenlijke herstel tot complete en maalvaardige beltkorenmolen.
Vanaf Nationale Molen- en Gemalendag 2010 (zaterdag 8 mei) was de molen zover gereed dat hij op een verantwoorde manier kon draaien en dat voor het eerst bezoek in de molen kon worden toegelaten.
Op Open Monumentendag 2010, zaterdag 11 september, kon de maalvaardige molen officieel in gebruik worden gesteld.
Herstel van Maallust betekent dat in de provincie Utrecht weer een beltkorenmolen is te vinden en is het tevens een terugkeer van het historische dorpssilhouet van Amerongen.
Naast de molen is een molenwinkel gevestigd.

Molenaars/Eigenaren:


Theunis van Ree (1830 - 1853), Wouter van Altena (1853 - 1869), Rijk van Korlaar (1869 -1890), Hendrik Capel (1890 - 1906), Jan Willem van Rooy en (1906 - 1925), Jan van Ree (na 1925, B. van de Brink 1984 - 2005), Stichting De Utrechtse Molens (2006 - Nu